EMH Stall Hygiene

  • Info
Flytende konsentrat for stallen

Dette rengjøringsmiddel hjelper med å forringe mengden av uønskede mikrober i stallen.

Det betyr mindre ammoniakkgass, (færre fluer og en bedre lukt). Hvis man bruker det regelmessig hjelper EMH Stable Cleaner Wellness også til å bryte ned møkka haugen raskere. Og det er lettere å få bort flekker og skitt fra vegger, fôrkrybber, bøtter og vannskåler. Hestens trivsel øker på grunn av forbedret luftkvalitet. EMH Stable Cleaner inneholder bare naturlige ingredienser og er helt ufarlig ved innåndning.

Usage

Bruk: Stable Cleaner Wellness kan sprayes direkte på gulvet hver gang stallen blir møkket. Det anbefales å bruke det hver uke.

Med res. for endringer