Gersteflocken

  • Info
  • Innholdsanalyse
Fortilskudd

I Orienten bruker man ofte bygg som hestefôr.

Fordelene har vart kjent lenge: sammenlignet med havre har bygg et høyere energiinnhold. Akkurat som med mais kan man med fordel behandle bygg hydrotermisk først, så man kan fôre med det i form av flak. Man kan bruke Byggflak i tillegg til den vanlige kraftfôrrasjonen eller som grunnlag for en individuell utviklet fôrplan. Mindre er noen ganger mer: 0,9 kilo bygg erstatter energimessig omtrent 1 kilo havre.

74,2 g/kg ford. Protein
12,0 MJ/kg ford. Energi


Med res. for endringer
Raa protein 10,60 %
Raa fett 2,00 %
Raa fiber 5,00 %
Raa aske 2,50 %
Kalsium 0,07 %
Fosfor 0,35 %
Stivelse 52,8 %